خداوند بخشنده و مهربان را سپاس می گوییم که با تلاش خود توانسته ایم راهگشای اطلاعات درست و خدمت به کشور عزیزمان باشیم. گروه آمار رایانه به منظور کسب اطلاعات صحیح و کاهش هزینه ها و همچنبن تبلیغ علمی برای محصولات تولیدکنندگان صنعتی کشور در نظر دارد با همکاری تولیدکنندگان به طرح پرسشنامه در جهت کسب اطلاعات درست از مردم و مشتریان اقدام نماید همچنین این شرکت قادر به طراحی نرم افزارهای قوی در این خصوص شده است امید است تلاش ما بتواند خدمات ذیل را برای تولیدکنندگان به ارمغان بیاوردکسب اطلاعات به روز از مردم و مشتریان در جهت کاهش هزینه ها و سودهی بیشتر  *                تبلیغ مناسب برای محصول تولیدکنندگان در جهت بالا بردن فروش محصولات خود * ما تلاش شما را ارج می نهیم و در جهت بالا بردن کیفیت کار همگام شما هستیم                                  

    گروه آمار رایانه 

مشهد-حسابی 37 پلاک 28 – 6223486 - 09159239901

آقای سیدی و آقای عطار

 

 


دسته ها :
پنج شنبه هشتم 12 1387
X